7 maart 2022 874 woorden, 4 min. gelezen

Fysieke winkels: winkelbezoek in vrije val [studie]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Terwijl het aantal bezoeken aan “fysieke” winkels in vrije val is (-40% in 8 jaar, met een extra daling van 30% sinds 2022), kunnen we ons redelijkerwijs afvragen hoe de komende jaren zullen evolueren. De Covid-crisis heeft een aanzienlijke daling […]

Terwijl het aantal bezoeken aan “fysieke” winkels in vrije val is (-40% in 8 jaar, met een extra daling van 30% sinds 2022), kunnen we ons redelijkerwijs afvragen hoe de komende jaren zullen evolueren. De Covid-crisis heeft een aanzienlijke daling in de traditionele handel veroorzaakt en 2022 ziet er slecht uit (inflatie, oorlog in Oekraïne). Uit onze analyses kunnen wij 3 sterke tendensen afleiden die de ontwikkeling van het winkelverkeer in de komende jaren zullen bepalen:

Statistieken: achteruitgang van de fysieke handel

 • -29,6%: daling van het aantal bezoekers aan winkelcentra tussen 2013 en 2021
 • -38,7%: daling van het aantal bezoekers van de stadscentra tussen 2013 en 2021
 • -31,1%: daling van het aantal bezoekers aan winkelcentra in 2022 vergeleken met 2021
 • -28,5%: daling van het aantal bezoekers aan de stadscentra in 2022 in vergelijking met 2021

De statistieken over het bezoek aan fysieke winkels (in stadscentra en winkelcentra) laten een gestage erosie zien (zie onderstaande grafiek, met 2013 als basis 100). Het effect van Covid is duidelijk zichtbaar en de scherpe daling in 2020 en 2021.

fréquentation des centres villes et des centres commerciaux

Het jaar 2022 begint zeer slecht (-31% voor winkelcentra, -28% voor winkels in stadscentra). We vermoeden dat 2 factoren deze tendens van woestijnvorming in de detailhandel zullen bestendigen.

Factor 1: inflatie

De versnelling van de inflatie in januari en het einde van de troostrijke kerstperiode zorgen voor een verslechtering van het moreel van de gezinnen (zie hier [Franse site] de cijfers voor Frankrijk). Grote aankopen worden uitgesteld en de bereidheid om te sparen neemt toe. In de VS zijn dezelfde tendensen te zien in de Sentiment Index (Engelse site) van de Universiteit van Michigan. Uit de beschikbare gegevens voor februari blijkt een snelle verslechtering van het moreel als gevolg van de geopolitieke situatie. In vergelijking met januari is de daling van het moreel van de Amerikaanse gezinnen 6,5% en over een jaar genomen bedraagt zij 18,2%.

De gespannen geopolitieke situatie, die de energiekosten en de inflatie zal doen stijgen, zal op het moreel blijven wegen.


Factor 2: veranderingen in eetgewoonten

Net als bij telewerken is er sprake van een ongekende versnelling van de digitalisering, vooral bij de elektronische handel. Voedselbezorging vindt snel ingang bij de Europese consument.

De statistieken over voedselbezorging laten een ingrijpende verandering in de gewoonten zien:

 • +140% van de uitgaven bij aggregatoren (UberEats, Deliveroo)
 • +175% van de bestedingen aan boodschappenmandjes voor thuisgebruik (inclusief Hello Fresh, dat wij hier al aanhaalden)
 • +35% voor pure bezorgers
 • +13% voor levering via grote levensmiddelenwinkels
 • +86% voor snelle handelaars (Gorilla’s, Kol, …) die getekend hebben voor zeer goede fondsenwerving in 2021

Fysieke detailhandel: wat kunt u in de toekomst verwachten?

In het licht van de statistieken over de evolutie van het aantal bezoekers van fysieke winkels, is het redelijk zich af te vragen hoe de “harde” winkels zich zullen ontwikkelen. Om op deze evolutie te anticiperen, baseren wij ons op onze prospectieve studie van de trends in de detailhandel.

Wij hebben 3 belangrijke punten gevonden die de komende jaren bepalend zullen zijn voor het bezoek aan fysieke winkels.


Levensmiddelen kopen: een comfort

Op grond van onze analyses kunnen wij anticiperen op een “commoditisering” van het kopen van levensmiddelen. Technologische oplossingen en uberisering van de arbeidskrachten zorgen voor oplossingen tegen aanvaardbare kosten voor de consument. De sleur van het winkelen kan zo worden weggenomen.

De dreigende financiële crisis onder druk van de inflatie zou een drijfveer kunnen zijn voor een verandering van gewoonten. Dit laatste wordt ondersteund door de lopende tariefonderhandelingen en de doorberekening van prijsverhogingen aan de klanten.

Wij verwachten dan ook een verschuiving van de voedselaankopen naar goedkope supermarktdistributeurs, ten nadele van de traditionele spelers. De consumptie van duurdere biologische producten zal dus blijven stagneren of zelfs dalen zoals in 2021, wat zal wegen op de plaatselijke winkels die in deze niche gespecialiseerd zijn.


Klantervaring als ondersteuning voor winkelbezoek

De klantervaring zal het fysieke winkelverkeer stimuleren. Net als winkelcentra, die minder snel eroderen dan winkels in stadscentra, zal de consument gemotiveerd worden door een unieke ervaring.

De consumenten zullen dus voorrang geven aan bestemmingswinkels (winkels die consumenten aantrekkelijk vinden en waarvoor ze bereid zijn om te rijden). In de komende jaren zal er een duidelijk verschil zijn tussen:

 • winkels die een belevenis bieden en die ook in de toekomst bezocht zullen worden. Deze ervaring zal noodzakelijkerwijs verband houden met de positionering van het verkooppunt.
 • bedrijven die in de categorie “handelswaar” vallen en hun klanten steeds meer online zullen zien gaan

Differentiatie, de verbinding tussen de reële en de virtuele wereld (fygitalisatie), zullen dus kwesties zijn waarvan het voortbestaan van de fysieke winkels zal afhangen.Premium locaties belangrijker dan ooit

In de lijn van de eerste twee onderwerpen geloven wij dat premium locaties in de komende jaren waardevoller zullen worden. Vooral de vectoren van het toeristenverkeer zullen het meest begeerd worden, ten nadele van de bedrijfsgebieden, die hun veelvuldigheid en hun waarde zullen zien dalen.Men kan zien dat in zeer toeristische straten de leegstand aanzienlijk lager is. In Parijs, bijvoorbeeld, bedroeg de commerciële leegstand op 30 juni 2021 9,7% op de Champs-Elysées en 5,4% op de Avenue Montaigne. Daarentegen was het bijna 15% in de rue de Rivoli en 20% op de boulevard Saint-Michel.

De luxewinkels, die aan bepaalde verkeersaders gegroepeerd zijn, zullen een aantrekkingspunt voor de toeristen blijven en zullen in feite bijdragen tot het bezoek aan omliggende winkels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *