9 september 2022 1400 woorden, 6 min. gelezen

Gevolgen van de recessie voor de IT-ontwikkeling in de maakindustrie

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
De huidige situatie op de Europese markten vertoont negatieve tendensen in de meeste sectoren. Ook de IT-markt wordt getroffen, vooral voor bedrijven die voor industriële klanten werken. In dit artikel analyseren wij de situatie in het verleden en in de […]

De huidige situatie op de Europese markten vertoont negatieve tendensen in de meeste sectoren. Ook de IT-markt wordt getroffen, vooral voor bedrijven die voor industriële klanten werken. In dit artikel analyseren wij de situatie in het verleden en in de toekomst, en bespreken we de maatregelen die IT-ontwikkelingsbedrijven kunnen nemen om hun verliezen tot een minimum te beperken en veerkrachtiger te worden.

Inhoud

 

Als u maar 30 seconden heeft

In dit artikel kijken we naar de afhankelijkheid van softwarebedrijven in de Europese industriesector en wat er gedaan kan worden om veerkrachtiger te worden.

Maakbedrijven verlagen de kosten van diensten die zij als niet-essentieel beschouwen:

  • vermindering van hun gamma aan IT-instrumenten
  • beëindiging van externe consultancycontracten
  • stoppen met het uitbesteden van ontwikkeling aan Oosterse landen (near-shoring)

Onder deze omstandigheden zullen de IT-ontwikkelingsbedrijven negatieve gevolgen ondervinden en moeten zij zich op de komende situatie voorbereiden. Wij stellen een bezinning op macro- en microniveau voor om deze situatie het hoofd te bieden, met bijzondere nadruk op het zoeken naar nieuwe markten.

Vier schokken

De software-industrie heeft in de afgelopen twee jaar vier schokken te verduren gehad.

Eerste schok

De eerste schok kwam toen kantoren sloten en er een onmiddellijke behoefte was aan tools voor samenwerking op afstand. Niet alle bedrijven waren in staat dit gemakkelijk in te voeren. De groei van sommigen werd aangetast. Deze schok werd een gelegenheid voor flexibele teams om een 100% remote manier van werken uit te proberen, heel anders dan de hybride modus die daarvoor de overhand had.

Een van de meest symptomatische voorbeelden van deze eerste fase was de 30-voudige toename van het gebruik van Zoom (Engelse site). Een ander voorbeeld zijn de apps voor voedselbezorging, waar het aantal gebruikers met 41% is gestegen (Engelse site), een trend die bij het begin van de crisis al zichtbaar was in de Google-zoekopdrachten.

Tweede schok

De tweede schok, deze keer positief, houdt verband met de digitalisering van de activiteiten. Werken op afstand heeft een revolutie teweeggebracht, zelfs in sectoren die er geen gebruik van maakten, zoals de administratie. Een treffend voorbeeld van de digitalisering van het openbaar bestuur is dat 47% van alle plaatselijke overheidsdiensten in Duitsland (Engelse site) sinds het begin van de pandemie nieuwe onlinediensten hebben ingevoerd. Deze ontwikkeling is in de hele EU wijdverbreid.

Dit was ongetwijfeld een kans, vooral voor binnenlandse bedrijven in vergelijking met bedrijven die zich elders vestigen. Het beleid werd inderdaad protectionistischer. Ondanks de vrijwel onmiddellijke daling van de productie, die leidde tot een daling van het BBP in de EU met 6,1% (2020) (Engelse site).  bloeiden de meeste softwarebedrijven op een piek in de vraag naar diensten.

Derde schok

De derde schok, eveneens positief, was een geleidelijk economisch herstel als gevolg van de verzwakking van COVID. De productieniveaus zijn sterk gestegen als gevolg van een combinatie van verminderde beperkingen en een financiële stimulans op EU- en nationaal niveau. Eurostat heeft aangegeven dat de industriële productie (Engelse site) in de EU in 2021 met 8% zal toenemen (Engelse site) ten opzichte van 2020. Dit had ook een positief effect op de IT-teams, die weer naar kantoor konden gaan en hun efficiëntie konden opvoeren. Zij vonden echter dat werken op afstand efficiënter was dan face-to-face werken. Dit leidde tot een inkrimping van de kantoorruimte.

Deze gunstige situatie heeft geleid tot een hausse op de arbeidsmarkt en heeft een tekort aan ontwikkelaars en andere IT-specialisten doen ontstaan.

Vierde schok

De vierde schok was de Russisch-Oekraïense oorlog, die de hele economie van de EU sterk heeft getroffen, ook de softwaresector. Deze grote verstoring heeft geleid tot massale migratiestromen, een druk op de bevoorradingsketen, de uitvoer en vooral de invoer van fossiele brandstoffen. De positieve groeischok zal waarschijnlijk worden gevolgd door een recessie.

In deze situatie komen grote productiebedrijven in overlevingsmodus terecht. De Duitse automobielbedrijven beginnen te bezuinigen op hun O&O-budgetten en op de ontwikkeling van nieuwe voertuiglijnen. IT-ontwikkelingsactiviteiten worden negatief beïnvloed.

De Purchasing Managers Index (PMI) staat onder de 50, zijn omslagpunt. Bovendien zijn de PMI-orders voor de grote Europese economieën met 10% op jaarbasis gedaald.

Wat zijn dan de opties voor IT-ontwikkelingsbedrijven in de onrustige tijden die voor ons liggen?


Tijdelijke recessie of technologiecrisis?

Al de hierboven beschreven gebeurtenissen veranderen het gedrag van zowel maakbedrijven als eindverbruikers. De eerstgenoemden krijgen te maken met een stijging van hun productiekosten. De laatsten zien hun koopkracht drastisch verminderen.

Het duidelijkste teken van de crisis in de auto-industrie is de daling van het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s (-20,3% in het eerste kwartaal van 2022, Engelse site), hoewel dit niet van invloed zal zijn op de rentabiliteit van de autofabrikanten. Zij verwachten dat de Duitse autoproductie met 700.000 eenheden zal dalen (Engelse site). Een soortgelijke situatie kan worden waargenomen in andere industriële sectoren, met name als gevolg van de sterk stijgende energiekosten en de sluiting van fabrieken.

Dit zou een paradigmaverschuiving en het begin van daling kunnen betekenen. De minst vitale behoeften van de mens worden geleidelijk aan verdrongen door economische beperkingen. Het is nuttig om de piramide van Maslow in gedachten te hebben om te kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen in prioriteiten.

maslow pyramid of needs

Deze tandemwerking (productiekosten/koopkracht) heeft verschillende gevolgen:

  • De koopkracht dicteert de uiteindelijke prijzen. Als het niet beter gaat, zal het steeds moeilijker worden om productieniveaus te optimaliseren zonder projecten te verminderen.
  • De KMO’s worden het eerst getroffen, omdat ze over het algemeen minder concurrerend zijn dan grote bedrijven.
  • De tevredenheid van de klanten zal misschien niet worden beïnvloed door de stopzetting van industriële projecten, bijvoorbeeld door de vermindering van het tempo van de vernieuwing van auto’s. Deze vermindering van het aantal industriële projecten zou leiden tot faillissementen bij KMO’s waarvan de activiteit tot nu toe gekoppeld was aan industriële projecten.
  • De kunstmatige steun van de EU en de regeringen aan de technologiesector, ook op het vlak van software, zou sterk kunnen afnemen naarmate de reserves van de centrale banken dalen en de inflatie toeneemt.

 

Hoe kunt u uw bedrijf op de recessie voorbereiden?

Er kunnen verschillende soorten maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. De boodschap is duidelijk: wij moeten onszelf in de “overlevingsstand” zetten. We onderscheiden 2 soorten maatregelen:

  • macroniveau
  • microniveau

Maatregelen die op macroniveau moeten worden genomen

Op de situatie op macroniveau hebben de ondernemingen geen vat. Er is geen andere keuze dan zich aan te passen. Niets weerhoudt de ondernemingen er echter van zich te heroriënteren om de aantrekkelijkste macro-markten te vinden, hetzij op sectorniveau of op geografisch niveau.

Voor IT-ontwikkelingsbedrijven die in Europa gevestigd zijn, maken de tijdzones het onpraktisch om diensten te verlenen aan klanten in de VS. In plaats daarvan raden wij aan te kijken naar de markten in de Golf, waar welvaart verzekerd is door inkomsten uit olie en gas (Engelse site). De tijdzone varieert tussen +1 en +3 uur, wat erg handig is om samen te werken en teams op elkaar af te stemmen.

Een andere mogelijkheid om zo’n crisis tegen te gaan zou kunnen zijn de prijzen van diensten/licenties te verlagen om de IT-diensten voor hun klanten betaalbaarder te maken. Dit zal een duidelijk negatief effect hebben op de markt van IT-jobs, maar naar onze mening hebben de meeste gevestigde bedrijven nog een voldoende veiligheidsmarge en zullen zij hun teams ten minste kunnen “bevriezen” zonder hun voortbestaan in gevaar te brengen.

Maatregelen op microniveau

Maatregelen op microniveau zijn gebaseerd op optimaliseringsstappen voor lopende projecten en teams. De prioriteit is de belangrijkste klanten te behouden.

Een andere maatregel zou, helaas, een wijziging van het personeelsbeleid zijn. In “overlevingsmodus” zou een aanwervingsstop of zelfs een ontslag overwogen kunnen worden. Jonge afgestudeerden zouden rechtstreeks worden getroffen.

Wij verwijzen ook naar de 9 micromaatregelen die wij in dit artikel besproken hebben. We hebben het daarin vooral over de versoepeling van het personeelsbeleid.

Conclusies

Er is geen eenvoudig antwoord op de hierboven beschreven problemen, maar er zijn wel enkele mogelijkheden die elk IT-ontwikkelingsbedrijf kan nemen om de verliezen tot een minimum te beperken en onzekere tijden door te komen.

Een recessie is nog geen crisis. Ze kan worden gebruikt om de grondslagen te leggen voor een toekomstig economisch herstel. Diversificatie van klanten en geografische markten, gecombineerd met een gezond aanwervingsbeleid, is volgens ons de sleutel tot duurzame groei.Dit artikel werd op vraag van IntoTheMinds geschreven door Viktor Vyhor. Het werd herzien en bewerkt door Pierre-Nicolas Schwab.Posted in Strategie.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *