23 mei 2022 943 woorden, 4 min. gelezen

Kan de kledingsector de impasse doorbreken? [Studie]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Een analyse van de statistieken van de kledingsector in Frankrijk maakt het mogelijk om zicht te krijgen op fundamentele tendensen en op de toekomst te anticiperen. Als gevolg van COVID en digitalisering wordt de kledingsector gedomineerd door fast fashion-giganten van […]

Een analyse van de statistieken van de kledingsector in Frankrijk maakt het mogelijk om zicht te krijgen op fundamentele tendensen en op de toekomst te anticiperen. Als gevolg van COVID en digitalisering wordt de kledingsector gedomineerd door fast fashion-giganten van wie het model het voortbestaan van onafhankelijke winkels bedreigt. De komende periode van dalende koopkracht zal de kloof wellicht nog groter maken. Als conclusie geven wij drie specifieke punten die twijfel zaaien over de toekomst van deze sector.

SStatistieken over de kledingsector

  • 13 jaar in het rood: de kledingsector heeft 13 jaar lang elk jaar aan waarde verloren
  • -38%: het effect van de lockdowns op de omzet van de sector
  • Tussen 2019 en 2021 is het verkeer in kledingwinkels met 17% gedaald: dat is meer dan de daling van het aantal voetgangers in alle winkels in die periode
  • +13%: de verhouding tussen het aantal gerealiseerde verkopen en het aantal personen dat een kledingwinkel binnenkomt, is met 13% gestegen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het lagere aantal mensen dat de verkooppunten bezoekt.

Inhoud


Kleding, hard getroffen door COVID… behalve voor de fast fashion-reuzen

Zelfs voor Covid had de kledingsector het al moeilijk. De dominantie van fast fashion-giganten als H&M en Zara heeft de waarde van textielaankopen elf jaar lang naar beneden gedrukt. Dankzij hun strategie hebben zij een groot deel van de markt kunnen veroveren en de kloof met de concurrentie kunnen vergroten. De omzet van Zara bedroeg in 2021 27,72 miljard euro, een stijging van 36% ten opzichte van 2020.

Dit succes van fast fashion komt goed tot uiting in de bezoekersaantallen en de bestedingen van millenials. Uit een enquête onder 50.000 klanten bleek dat Zara hun favoriete winkel was. Millenials komen gemiddeld 7,1 keer per jaar en geven per bezoek 42 euro uit. Dit is aanzienlijk meer dan voor concurrent H&M (5,9 bezoeken/jaar en een gemiddeld winkelmandje van 27 euro).


Millenials bezoeken Zara gemiddeld 7,1 keer per jaar en geven per bezoek 42 euro uit.De situatie voor onafhankelijke multimerkbedrijven blijft moeilijk

Aan de andere kant van het spectrum hebben de onafhankelijke multimerkwinkels het moeilijk. Terwijl de cijfers voor 2022 vrij goed zijn voor gespecialiseerde ketens zoals H&M en Zara (+3% op vergelijkbare basis), hebben de onafhankelijke bedrijven in dezelfde periode opnieuw 5,6% verloren.

De kloof blijft groter worden en zal waarschijnlijk niet ophouden. De trend is om geld te besparen vanwege het verlies aan koopkracht. Recycling en tweedehandsgoederen zijn dan ook in opmars. Het is ook waarschijnlijk dat fast fashion, ondanks haar excessen, haar voorsprong op de onafhankelijke winkels in 2022 zal versterken, waardoor het tempo waarin zij verdwijnen nog zal toenemen.


Kledingwinkels in stations zagen hun omzet in 2021 met 13% dalen.Wat zijn de beste locaties voor kledingwinkels?

De vergelijking van de verkoopcijfers per locatie levert enkele verrassingen op. Ondanks het sterke herstel in 2019 lijkt de plaats van het verkooppunt belangrijker dan ooit. Kijk eens naar het effect van de locatie op de omzetontwikkeling van kledingzaken. Terwijl de categorieën outlets en retailparken tussen 2019 en 2021 met 8% groeiden, zagen kledingwinkels in treinstations hun omzet met 13% kelderen. Het effect van de verschuiving naar telewerken is hier duidelijk. De overgang naar destination shopping is nog brutaler dan voor de COVID-crisis kon worden verwacht.


Hoe zal de kledingmarkt er in de toekomst uitzien?

Het is natuurlijk moeilijk de toekomst te voorspellen van een sector die zo breed is als de kledingsector. Op basis van de hierboven geschetste tendensen kunnen we toch enkele voorspellingen doen.

Wat is de toekomst voor het middensegment?

Net zoals in andere sectoren staat ook in de kledingsector het middensegment onder druk. Aan de ene kant is er de stoomwals van de fast fashion-groepen. Anderzijds is er de daling van de koopkracht, die de klanten ertoe aanzet onbewust afstand te doen van hun goede milieubewustzijn om toe te geven aan de sirenen van het consumentisme. We kunnen er dus van uitgaan dat de kloof tussen het goedkope en het dure segment de komende jaren nog groter zal worden. Merken die tussen deze twee uitersten klem zitten, zullen daar waarschijnlijk onder lijden.

Zullen er nog onafhankelijke winkels in de stadscentra zijn?

De titel lijkt misschien overdreven. Maar gezien de daling van het aantal bezoekers van de stadscentra enerzijds en de ontevredenheid van de zelfstandigen anderzijds, is dit een terechte vraag.

In onze gids over de locatie van de detailhandel hebben wij de nadruk gelegd op de concentratie van detailhandelszaken rond belangrijkste verkeersaders. Nu de huren stijgen, is het mogelijk dat onafhankelijke winkels op middellange termijn in de verdrukking komen en het zich niet meer kunnen veroorloven ergens anders aanwezig te zijn dan op onaantrekkelijke secundaire locaties.

Concurrentie van digitalisering

De elektronische handel heeft van de COVID-crisis geprofiteerd om zijn voetafdruk uit te breiden. Maar is de groei in de levensmiddelendetailhandel een voorbode van wat de kledingsector kan verwachten? Wij denken van niet. Kleding is geen handelswaar zoals voedsel. Het is in de eerste plaats nog altijd een impulsproduct dat moet worden ontdekt, worden gepast. Het heeft een zekere ervaringsdimensie die het beschermt tegen de concurrentie van 100% online.

We moeten onszelf echter niet voor de gek houden. Kledingwinkels moeten absoluut deze digitale dimensie integreren en voor fygitaal gaan. De klant wil niet langer wachten. Het verkooppunt moet dus een uitstalraam zijn in plaats van een voorraad. Het moet een “bruggenhoofd” worden; Zara voert daarom een geïntegreerde voorraadstrategie uit die van elke winkel een mini-datacentrum maakt dat verbonden is met zijn IOP (Inditex Open Platform). Deze verwevenheid tussen de echte wereld en e-commerce verklaart waarom Zara nu al 25,5% van zijn omzet uit onlineverkoop haalt.

 Posted in Strategie.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *