28 oktober 2020 727 woorden, 3 min. gelezen

Studie van de 5 krachten van Porter: analyse van de SpaceJet van Mitsubishi

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
De SpaceJet van Mitsubishi is een schoolvoorbeeld voor iedereen die de matrix van de 5 krachten van Porter wil toepassen. Het vormt een hulpmiddel om concurrentieonderzoek uit te voeren. De SpaceJet is een Japans vliegtuig waarvan de ontwikkeling zopas werd […]

De SpaceJet van Mitsubishi is een schoolvoorbeeld voor iedereen die de matrix van de 5 krachten van Porter wil toepassen. Het vormt een hulpmiddel om concurrentieonderzoek uit te voeren. De SpaceJet is een Japans vliegtuig waarvan de ontwikkeling zopas werd gestopt in oktober 2020. Het laat ons toe om 2 belangrijke dimensies van de matrix van Porter te illustreren:

  • voorwaartse integratie
  • strategisch belang

In dit artikel gaan we dieper in op deze 2 aspecten.

Samenvatting


De SpaceJet van Mitsubishi in het kort

De SpaceJet is een regionaal vliegtuig dat in Japan werd ontwikkeld door Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Het ontwikkelingsprogramma werd gelanceerd in 2012 en de eerste vlucht werd uitgevoerd in 2015. Opvallend aan dit vliegtuig is dat het werd ontworpen door Mitsubishi, ook leverancier van Boeing. Mitsubishi staat bekend om het produceren van de beste vleugels ter wereld.
Het einde van het SpaceJet-programma zou op 30 oktober 2020 worden aangekondigd. Met de Covid-19-crisis als excuus, maar de oorzaken van het falen liggen dieper. Het programma heeft 8 miljard euro gekost en in 2015 werd geen certificering verkregen om te vliegen in de Verenigde Staten.

spacejet mitsubishi

De SpaceJet van Mitsubishi (credits: Shutterstock)


De matrix van de 5 krachten van Porter: een heropfrissing

De matrix van de 5 krachten van Porter vormt een kader voor het concurrentieonderzoek. Ze werd uitgevonden door Michael Porter en maakt het onderzoek van de concurrentie mogelijk door het achtereenvolgens analyseren van 4 “krachten” die invloed uitoefenen op een vijfde. De 4 krachten zijn:

  • de onderhandelingspositie van leveranciers
  • de onderhandelingspositie van klanten
  • de dreiging van nieuwkomers
  • de dreiging van vervangingsmiddelen

Zij oefenen hun invloed uit op een 5e kracht: de intensiteit van de concurrentie.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de slideshare-cursus hieronder.


Voorwaartse integratie als onderdeel van de onderhandelingspositie van leveranciers

Om de onderhandelingspositie van leveranciers te verklaren, is het gebruikelijk om vraagtekens te plaatsen bij het vermogen van een leverancier om voorwaartse integratie te bereiken (niet te verwarren met de verticale integratie, die de onderhandelingspositie van de klant net versterkt). Voorwaartse integratie is de strategische stap waarbij een leverancier besluit om zijn kennis te gebruiken om van de gewone levering van een deel van een product over te gaan naar het gebruik van zijn knowhow om het hele product aan de markt te leveren. De SpaceJet van Mitsubishi is een schoolvoorbeeld daarvan.

Mitsubishi is een fabrikant van luchtvaartuitrusting, die de vleugels van Boeing levert. Dit onderdeel is cruciaal voor de kwaliteit van het vliegtuig en heeft als zodanig de onderhandelingspositie van Mitsubishi al versterkt.
Door te besluiten een eigen vliegtuig te produceren, bereikt Mitsubishi een voorwaartse integratie. Vaardigheden en knowhow worden gebruikt om van een toeleverancier naar assemblage over te stappen. Mitsubishi is dus minder afhankelijk van Boeing voor zijn verkooppunten en zijn onderhandelingspositie wordt versterkt.

Betekent het bittere falen van de SpaceJet een daling van de onderhandelingspositie van Mitsubishi? Niet noodzakelijk, want deze industriële tegenspoed heeft Mitsubishi ook in staat gesteld zijn vaardigheden op een aantal gebieden te versterken. De vleugels van Mitsubishi vleugels zijn beter dan ooit en de Japanse industrie als geheel zal versterkte vaardigheden hebben die zeer nuttig zijn voor Boeing en Airbus.


Het strategisch belang verklaart de intensiteit van de rivaliteit tussen de concurrenten

Hoe kan worden verklaard dat ondanks het mislukken van de certificering in 2015 de investeringen in dit programma zijn voortgezet? Dit doorzettingsvermogen moet worden gezien als een strategische uitdaging voor Japan. De SpaceJet was inderdaad een technologisch vlaggenschip, net als de Concorde voor de Frans-Britse luchtvaartindustrie. De ontwikkeling van een regionaal vliegtuig werd door de Japanse overheid beschouwd als een kwestie van nationaal strategisch belang. De druk vanuit het naburige China, dat zijn eigen vliegtuig aan het ontwikkelen was, speelde daarbij ongetwijfeld een rol.

Het strategische belang waar het hier om draait, verklaart dan ook de intensiteit van de inspanningen om te concurreren met Boeing en Airbus.


Conclusie

Het voorbeeld van de SpaceJet van Mitsubishi Heavy Industries gaf ons de mogelijkheid om 2 factoren te illustreren die toelaten aan concurrentieonderzoek te doen op basis van de 5-krachtenmatrix van Porter.
De eerste factor is voorwaartse integratie en draagt bij aan de beoordeling van de onderhandelingspositie van leveranciers.

De tweede factor is het strategische belang. Die laat toe om de intensiteit van de concurrentie te verklaren.Posted in Strategie.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *