31 januari 2023 1316 woorden, 6 min. gelezen

Online marketing: zakendoen in 2023

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Niet alle bedrijven doen het evengoed als het gaat om online marketing. Eigenlijk kan worden gezegd dat online de achilleshiel is van veel bedrijven, vooral van KMO’s. De studie die wij vandaag publiceren geeft een beter inzicht in online reclame […]

Niet alle bedrijven doen het evengoed als het gaat om online marketing. Eigenlijk kan worden gezegd dat online de achilleshiel is van veel bedrijven, vooral van KMO’s. De studie die wij vandaag publiceren geeft een beter inzicht in online reclame en klantenwerving via sociale netwerken. Ze sluit aan op het onderzoek dat wij publiceerden over het genereren van leads. Wij zien interessante verschillen tussen landen, want deze studie werd zowel in de VS als in Frankrijk, Duitsland, België en het VK uitgevoerd.

Stel gerust uw vragen in het commentaarveld en neem zeker contact met ons op voor eventuele onderzoeksprojecten.

Neem contact op met ons marktonderzoeksbureau

Online marketing: cijfers 2023

 • 18% van de bedrijven meent dat meer dan 3/4 van hun klanten hen kent dankzij hun online aanwezigheid
 • Ongeveer 2/3 van de managers die we bevroegen, zagen een positieve correlatie tussen SEO en het succes van hun bedrijf.
 • 26% van de bedrijven koopt vaak of zeer vaak digitale advertenties op Google
 • Slechts 15% van de bedrijven heeft nog nooit een klant gevonden via Facebook. 58% van de ondervraagde bedrijven zegt vaak of zeer vaak klanten te vinden.
 • Slechts 18% van de Amerikaanse bedrijven heeft nog nooit aan betaalde reclame op Facebook gedaan, tegenover 40% in Frankrijk, 32% in Duitsland en 34% in België.
 • Het percentage bedrijven dat niet op Google adverteert is relatief gelijk in de VS (26%), het VK (27%), Duitsland (27%) en België (31%).

Inhoud

 1. Online kanalen, de poort naar het klantentraject
 2. Rangschikking van de beste online kanalen om klanten te vinden
 3. Digitale reclame: zakelijke gewoonten in 2023
 4. Digitale reclame: koopgedrag van bedrijven per land

1. Online kanalen, de poort naar het klanttraject

Bij omnichannel moet online niet alleen worden gezien als het kanaal waar de verkoop plaatsvindt. Uit ons onderzoek blijkt dat het ook een toegangspoort is. Voor 43% van de ondervraagde bedrijven is het via hun online aanwezigheid dat zij het merendeel van hun klanten hebben gevonden. 18% van de bedrijven is zelfs van mening dat meer dan 3/4 van hun klanten hen heeft leren kennen dankzij hun online aanwezigheid.

Deze twee statistieken moeten ons eraan herinneren dat het klanttraject complex is en dat aankoopbeslissingen vaak worden genomen door van het ene kanaal naar het andere te springen. We kunnen dus gerust zeggen dat geen twee aankoopprocessen hetzelfde verlopen.

Als het klanttraject online begint voor de meerderheid van degenen die klant zullen worden, dan is het noodzakelijk om zorg te dragen voor de online aanwezigheid. Geen enkel bedrijf kan zonder website, geen enkele manager zonder training in online marketing en SEO. Wat deze cijfers ons vertellen is dat inbound marketing een mechanisme is waarvan veel meer bedrijven zouden kunnen profiteren.

2. Rangschikking van de beste online kanalen om klanten te vinden

Sociale netwerken worden gezien als een onuitputtelijke bron van leads door degenen die aan growth marketing doen. Wij wilden dus inzicht krijgen in de realiteit van bedrijven. Wij vroegen hen hoe vaak zij klanten vinden via de 7 populairste sociale netwerken. Om een vergelijkingsbasis te hebben, hebben wij hun website aan de lijst toegevoegd. De resultaten zijn zeer verrassend.

Laten we eerst de hiërarchie van de sociale netwerken bekijken. Niet alle sociale netwerken zijn gelijk als het gaat om het vinden van klanten. Wij hebben ze hieronder ingedeeld in oplopende volgorde van effectiviteit. De meest effectieve netwerken, of in ieder geval die via welke de meeste klanten komen, staan onderaan de grafiek. Pinterest is dan ook het minst genoemde sociale netwerk voor het werven van klanten. Facebook wordt het vaakst genoemd.

Laten we de cijfers bekijken:

 • 50% van de ondervraagde bedrijven heeft nog nooit een klant gevonden via Pinterest.
 • Slechts 15% van de bedrijven heeft nog nooit een klant gevonden via Facebook.
 • LinkedIn positioneert zich niet als een sociaal netwerk dat bijzonder goed is in het vinden van klanten. 2/3 van de ondervraagde bedrijven heeft namelijk nooit of zelden klanten gevonden via dit kanaal.
 • Ongeacht het sociale netwerk blijft de zoekmachine (Google in dit geval) de nummer één toegangspoort voor klanten. Slechts 12% van de bedrijven zegt nog nooit een klant via dit kanaal te hebben gevonden (waarschijnlijk omdat ze geen website hebben, wat helaas nog heel gebruikelijk is bij VSE’s en KMO’s). Zesenzestig procent (twee derde) van de bedrijven zegt vaak of zeer vaak klanten te zoeken.
 • Facebook blijft het meest genoemde sociale netwerk voor het vinden van klanten, ondanks de daling ervan. 58% van de ondervraagde bedrijven zegt er vaak of zeer vaak klanten te vinden. Dit is twee keer zoveel als voor Pinterest.
 • Opmerkelijk is dat Meta de toppositie inneemt, met Instagram vlak achter Facebook. 55% van de managers zegt er vaak of zeer vaak klanten te vinden en slechts 20% van de bedrijven heeft er nog nooit klanten gevonden.

Tot slot moet worden opgemerkt dat er weinig verschil is tussen klantenwerving via Google en Facebook. Het verschil voor de hoogste frequenties (in licht- en donkergroen) bedraagt slechts 8 punten.

De dominantie van Google als toegangspoort voor klanten verklaart waarschijnlijk waarom de respondenten zo gevoelig zijn voor het belang van SEO. Inderdaad, ongeacht het land, stelt ongeveer twee derde van de ondervraagde managers een positieve correlatie vast tussen SEO en het succes van hun bedrijf.

Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien, zijn er niettemin kleine verschillen tussen de landen. Voor de meest overtuigde (donkergroen) is er een verschil van 11 punten tussen Belgische en Amerikaanse managers. Dit weerspiegelt ongetwijfeld de mindere mate van digitalisering van de Belgische (en Europese in het algemeen) economie in vergelijking met de Amerikaanse.

3. Digitale reclame: zakelijke gewoonten in 2023

Aangezien sommige sociale netwerken zo effectief lijken te zijn in het vinden van klanten, was de andere vraag of bedrijven er reclame op kopen. Net als bij de vorige vraag stelden wij dezelfde vraag voor Google om een vergelijkingsbasis te hebben.

De eerste conclusie is dat de aankoop van digitale reclame voor alle onderzochte bedrijven marginaal blijft. De helft van de ondervraagde bedrijven heeft nog nooit digitale reclame gekocht op Pinterest, Twitter of Linkedin. En slechts 26% koopt regelmatig of zeer regelmatig op Facebook of Instagram.


De aankoop van digitale reclame blijft bij alle onderzochte bedrijven marginaal.


De hiërarchie die in de vorige analyse (“Waar komen klanten vandaan?”) werd vastgesteld, weerspiegelt zich in de aankoopgewoonten van digitale reclame. Hoewel Facebook en Instagram de belangrijkste sociale netwerken zijn, zien we dat de eerste vier kanalen zich qua aankoopfrequentie in een strak gecontroleerde ruimte bevinden. Het percentage managers dat zegt vaak of zeer vaak online reclame te kopen is als volgt:

 1. Google: 26%
 2. Facebook: 26%
 3. Instagram: 26%
 4. YouTube: 25%

4. Digitale reclame: koopgedrag van bedrijven per land

In dit laatste deel analyseren we de koopgewoonten voor digitale reclame per land. Ter herinnering: wij hebben 500 bedrijfsleiders van alle groottes bevraagd in 5 landen: België (BE), Duitsland (DE), Frankrijk (FR), het Verenigd Koninkrijk (UK) en de Verenigde Staten (VS). De resultaten moeten met voorzichtigheid worden behandeld, aangezien de steekproef beperkt is tot 100 bedrijven per land. Toch laten ze al enkele trends zien.

Amerikaanse bedrijven hebben vaker digitale reclame getest

Ongeacht het online kanaal is het percentage bedrijven dat nog nooit digitale reclame heeft gekocht het laagst in de VS. Voor Facebook heeft slechts 18% van de Amerikaanse bedrijven het nog nooit gebruikt. In Frankrijk is dat 40%, in Duitsland 32% en in België 34%.

Deze verschillen zijn ook te zien op YouTube, LinkedIn en Pinterest.

Google wordt door iedereen bereikt

De verschillen die eerder op sociale netwerken zijn waargenomen, zijn veel kleiner in het geval van Google. Het gebruik lijkt meer ingeburgerd, en is dat al langer. Daarom is het percentage bedrijven dat niet op Google adverteert relatief gelijk in de VS (26%), het VK (27%), Duitsland (27%) en België (31%). Alleen Frankrijk springt er weer uit met 34% van de respondenten die geen advertenties op Google kopen.

Franse en Belgische managers lopen achter

Tot slot moeten we helaas vaststellen dat 2 landen nog steeds achterblijven: België en Frankrijk. Van Facebook tot LinkedIn tot Google, de frequentie van online reclameaankopen ligt in deze twee landen aanzienlijk lager.

 Posted in Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *